string(112) "/info/news/s-07-noyabrya-2018goda-otkrytoe-aktsionernoe-obshchestvo--komplekt--rearganizovano-v-aktsionernoe-ob/"
С 07 ноября 2018года Открытое Акционерное Общество "Комплект" реорганизовано в Акционерное Общество "Комплект" — новость компании «Комплект»

С 07 ноября 2018года Открытое Акционерное Общество "Комплект" реорганизовано в Акционерное Общество "Комплект"