string(112) "/info/news/s-23-iyunya-2021goda-aktsionernoe-obshchestvo--komplekt--reorganizovano-v-aktsionernoe-obshchestvo--/"
С 23 июня 2021года Акционерное Общество "Комплект" переименовано в Акционерное Общество " Специализированный застройщик "Комплект" — новость компании «Комплект»

С 23 июня 2021года Акционерное Общество "Комплект" переименовано в Акционерное Общество " Специализированный застройщик "Комплект"